Hva dyrker vi

Hva kan dyrkes i en arktisk hage? Mye!Vi dyrker en variasjon av grønnsaker, urter og blomster. Vi tester litt nytt hvert år, men har mange faste sorter som vi har erfart fungerer og gir god avling her i Bodø.Hvor mye vi dyrker av hver sort kan variere fra år til år og fra åker til åker basert på medlemmenes ønsker og tilbakemeldinger. Vi dyrker etter økologiske prinsipper, det vil si at vi verken bruker kunstgjødsel eller sprøytemiddel.En god del grønnsaker sår vi selv, men vi kjøper også noen forkultiverte planter lokalt.