Bli andelshaver
Foto: Synnøve Henriksen Bøifot
Foto: Bjarke Andersen-Sijtsma
Foto: Sunni Heikes-Knapton
Foto: Randi Olsen

Bærekraft i praksis

Nyt høsten til spesialpris

Selv om sommeren er på hell er det fortsatt mye igjen å høste. Vi har noen ledige andeler på Fenes og kan tilby en spesialpris for deg som blir andelshaver nå i september. Du kan se frem til 2 måneder med høsting av ureiste herlige, friske grønnsaker til kr. 2500,- med 6 timer dugnad (ordinær pris er kr. 3100,- og 8 timer dugnad). Innmeldingsavgiften er inkludert i prisen.

Gleden med andelslandbruk er ikke bare å høste grønnsaker, men vel så mye å delta i dyrkingen og det som hører med. Som andelseier er du med på et fellesskap som er avhengig av at alle bidrar. Send en mail til post@bodoandelslandbruk.no hvis du ikke vil vente til neste sesong, men allerede nå vil kunne kalle deg stolt andelshaver i Bodø andelslandbruk!



Ordinære priser
Nye medlemmer betaler en innmeldingsavgift (samvirkeinnskudd) på kr 250. Dette er et engangsbeløp. I tillegg betaler du for en andel. For sesong 2023 har vi følgende typer andeler:

Andel


3700 kr

Andel

+ min. 8 timers dugnad


3100 kr

Liten andel


2150 kr

Liten andel

+ min. 4 timers

dugnad

1850 kr

Andel

+ min. 26 timers

dugnad før 1. august**

500 kr

**  Gjelder et begrenset antall andeler. Må søkes om til styret.


Hva er forskjellen mellom en andel og en liten andel?

Forskjellen mellom en andel og en liten andel er mengden grønnsaker du får høste. Er dere to eller flere er en andel midt i blinken. Mange av grønnsakene egner seg til lagring og frysing, så med to voksne på en andel vil dere har godt med grønnsaker i sesong, men også utover høsten/vinteren. Er du alene eller dere spiser mye ute, kan en liten andel holde.


Hvor mye dugnadsarbeid må jeg gjøre?
Vi har en klar forventning om at alle våre medlemmer bidrar med arbeidstimer i åkeren. Velger du en andel uten definert antall dugnadstimer innebærer det ikke at du kjøper deg fri fra dugnad. Det betyr bare at du ikke binder deg til et forhåndsbestemt antall timer.

Totalt trengs det sånn ca 1000 dugnadstimer i hver av åkrene for å få ei god avling. Dette kommer på toppen av timene til våre betalte gartnere. Selv om hovedtyngden av arbeidet gjøres på vårparten, er det også viktig med en god dugnadsinnsats på høsten når vi rydder for vinteren og gjør åkeren klar for neste sesong.

Husk at dugnadstimene teller dobbelt når dere er to fra samme andel som deltar på dugnad samtidig. Et eksempel: deltar begge voksne i en familie på en totimers dugnad, har dere unna gjort fire timers dugnad.


Når er det dugnad?
Vi har to ukentlige fellesdugnader i vekstsesongen som normalt sett ledes av gartner og/eller erfarne medlemmer:


Fenes

Mandager

18.00-20.00

Fenes

Onsdager

18.00-20.00

Vågønes
Tirsdager

18.00-20.00

Vågønes
Torsdager

18.00-20.00

Ved behov har vi ekstra dugnader, eksempelvis ved større jobber som potetsetting og utplanting av kål. Disse er væravhengige, men legges gjerne til lørdag. En ypperlig anledning til å kose oss med bålkaffe og noe attåt.

Når du etterhvert blir godt kjent i åkeren og de ulike arbeidsoppgavene, vil det også være rom for å gjøre dugnad på egenhånd på valgfritt tidspunkter, f.eks. når du likevel er i åkeren for å høste. Åkeren på Fenes ligger på et privat gårdstun. Av hensyn til beboerne er det ikke mulig å være der på søn- og helligdager og hverdager etter kl. 22. Men utover dette kan du ta deg en dugnadsøkt når det passer deg.


Hva forventer vi av deg med andel med 26 timers dugnad?

  • Du bidrar særlig ved arbeidstopper (når ting skal i jorda).
  • Du kan lede en dugnad eller to i løpet av sesongen.
  • Du er med på et felles oppstartsmøte for alle med 26 timers andel.
  • Du stiller som et godt eksempel og godt humør og deler gjerne av din kunnskap med nye, uerfarne medlemmer.
  • Du bidrar på slutten av sesongen når åkeren og utstyr må ryddes for vinteren
  • Du holder deg informert og har oversikt over hva som skal gjøres på dugnadene du deltar på, slik at du kan ta initiativet og sette andre medlemmer i arbeid.