Bli andelshaver


Du kan melde deg på som andelshaver i begynnelsen av hver vekstsesong og forplikter deg til ett år om gangen.


Andelslandbruket har i år endret systemet for andeler.

BA har tidligere hatt kun frivillig dugnad. BA har fått tilbakemelding på at noen medlemmer tror at de betaler for å slippe dugnad. BA har fått tilbakemelding at flere medlemmer ønsker å komme på dugnad, men føler at de ikke kan nok eller ikke er kjent nok i åkeren.

Styret vil jobbe med å ufarliggjøre dugnad ovenfor medlemmene.


Dugnad er:

-Morsomt og trivelig å være med på.

-Det er sosialt for de som ønsker det.

-En mulighet for å drømme seg litt bort fra hverdagen for de som ønsker det.

-Det er tungt arbeid for de som vil ha ei treningsøkt.

-Det er lett arbeid for de som vil kose seg og pusle i åkeren.

-Det er frisk luft og masse vær.

-Det er lærerikt.

-Det er tilfredsstillende å se planter vokse og bli til grønnsaker.

-Det er helsefremmende å dyrke sin egen sunne økologiske mat.

-Det er selvfølgelig lov å ha barna med på dugnad.


Det trengs sånn ca 1000 dugnadstimer i hver av åkrene for å få ei god avling. Og det er på toppen av betalte gartnere.Hel andel med frivillig dugnad                          3.500,-


Hel andel med 6 timer pliktig dugnad               3.000,-Halv andel med frivillig dugnad                         1.750,-


Halv andel med 3 timer pliktig dugnad              1.500,-I tillegg ønsker BA medlemmer som utfører pliktig dugnad før 1.juli, mot en prisreduksjon.

Disse må det søkes til styret om å få:


Arbeidsandel (Disse er nå fullt opp i begge åkre, ingen ledige arbeidsandeler i år):


Hel andel med 15 timer pliktig dugnad                 2.000,-             (10 stk medlemmer)


Hel andel med 26 timer pliktig dugnad                    500,-             (30 stk medlemmer)I tillegg må du betale et samvirkeinnskudd (engangsbeløp) på kr 250 dersom du ikke har vært andelshaver tidligere.


En andelshaver hos Bodø Andelslandbruk er en enkeltperson som gjennom å betale samvirkeinnskudd og andelspris, har:


  • Stemmerett på årsmøtet 
  • Rett til å høste sin del av andelslagets produksjon


Hver andelshaver har rett til å dele sin andel av grønnsaker med slekt og venner.


Vi har faste medlemsdager i åkeren der andelshaverne og medeierne deltar på dugnad.


Medlemsskap er åpent for alle, og tegnes ved innmelding og betaling av andelsprisen (samt samvirkeinnskuddet første året). Samvirkeinnskuddet refunderes ikke ved opphør av medlemsskap. Andelsprisen pr år fastsettes av årsmøtet og gjelder fram til neste årsmøte.


Enkeltpersoner er andelshavere, men styret kan etter individuell vurdering la organisasjone/virksomheter bli andelshavere.


Eksisterende andelshavere har fortrinnsrett til tegning av andeler innen en gitt frist.


Påmelding skjer til post@bodoandelslandbruk.no. Oppgi navn, adresse, e-post, telefon og fødselsdato, og hvilken avdeling du ønsker å tilhøre - Fenes eller Vågønes.


Dersom vi er fulltegnet i avdelingen du ønsker å tilhøre vil du får tilbud i den andre avdelingen ved ledig kapasitet der, eller du vil bli satt på venteliste. Endelig påmelding skjer først ved betaling av giro.