Du kan melde deg på som andelshaver i begynnelsen av hver vekstsesong og forplikter deg til ett år om gangen.


Andelsprisen i 2019 er på 3 000 kr per andel. I tillegg må du betale et samvirkeinnskudd (engangsbeløp) på kr 250 dersom du ikke har vært andelshaver tidligere.


En andelshaver hos Bodø Andelslandbruk er en enkeltperson som gjennom å betale samvirkeinnskudd og andelspris, har:


  • Stemmerett på årsmøtet 
  • Rett til å høste sin del av andelslagets produksjon


Hver andelshaver har rett til å dele sin andel av grønnsaker med slekt og venner.


Vi har faste medlemsdager i åkeren der andelshaverne og medeierne deltar etter eget ønske. Det du forplikter deg til som andelseier er å betale og å høste selv.


Medlemsskap er åpent for alle, og tegnes ved innmelding og betaling av andelsprisen (samt samvirkeinnskuddet første året). Samvirkeinnskuddet refunderes ikke ved opphør av medlemsskap. Andelsprisen pr år fastsettes av årsmøtet og gjelder fram til neste årsmøte.


Enkeltpersoner er andelshavere, men styret kan etter individuell vurdering la organisasjone/virksomheter bli andelshavere.


Eksisterende andelshavere har fortrinnsrett til tegning av andeler innen en gitt frist.


Påmelding skjer til post@bodoandelslandbruk.no. Oppgi navn, adresse, e-post, telefon og fødselsdato, og hvilken avdeling du ønsker å tilhøre - Fenes eller Vågønes.


Dersom vi er fulltegnet i avdelingen du ønsker å tilhøre vil du får tilbud i den andre avdelingen ved ledig kapasitet der, eller du vil bli satt på venteliste. Endelig påmelding skjer først ved betaling av giro.


Bodø Andelslandbruk SA

post@bodoandelslandbruk.no