Avdeling Fenes

Avdeling Vågønes

Vi har ikke fått oversikt over hvor mange ledige andeler vi har for sesongen 2017, men du kan melde din interesse ved å sende en e-post til

 

post@bodoandelslandbruk.no

 

Oppgi navn, adresse, e-post, telefon og fødselsdato, og hvilken avdeling du ønsker å tilhøre - Fenes eller Vågønes.

Bodø Andelslandbruk SA

post@bodoandelslandbruk.no